How They Write Rick and Morty

Published on May 14, 2022Want to solve your script’s problems and easily rewrite it with me? Let’s talk: https://www.practicalscreenwriting.com/1on1

Today we are taking a look at how Dan Harmon, Justin Roiland, and the rest of the writers’ room write Rick and Morty.

Resources:
Dan Harmon explains the Story Circle: https://www.adultswim.com/videos/rick-and-morty/the-story-circle
The Search for Meaning: https://www.youtube.com/watch?v=de2grEPn7rg
Dan Harmon GQ Interview: https://www.youtube.com/watch?v=de2grEPn7rg

#RickandMorty #DanHarmon #JustinRoiland #AdultSwim

  1. Tyler Mowery May 14, 2022
  2. Art Mo May 14, 2022
  3. cowboy shoegaze May 14, 2022
  4. ENJERUNE May 14, 2022
  5. Siraj Films May 14, 2022
  6. Potato Hole May 14, 2022
  7. Jackin Doran May 14, 2022
  8. Gargoyle Stories May 14, 2022
  9. roqxstar May 14, 2022
  10. Writting Dream May 14, 2022
  11. tyian tyakasha May 14, 2022
  12. Matt Dubinsky May 14, 2022
  13. Jordan Robinson May 14, 2022
  14. William Sandifer May 14, 2022
  15. _edward May 14, 2022
  16. Stuart Little May 14, 2022
  17. Matthew Robinson May 14, 2022
  18. Fred Krazé May 14, 2022
  19. Fred Krazé May 14, 2022
  20. RoninVargaz May 14, 2022
  21. Jose Nevarez May 14, 2022
  22. David May 14, 2022
  23. Trail Sesh 69 May 14, 2022
  24. Sean Winslow May 14, 2022
  25. Ashwin Kelly May 14, 2022
  26. Nitrobuz Ae May 14, 2022
  27. Nitrobuz Ae May 14, 2022
  28. Nitrobuz Ae May 14, 2022
  29. D B L R May 14, 2022
  30. curtis pineo May 14, 2022
  31. Stony May 14, 2022
  32. Nelson Navarro May 14, 2022
  33. John Boushka May 14, 2022
  34. skyrun1 May 14, 2022
  35. khang nguyen May 14, 2022
  36. HePrime34 May 14, 2022
  37. Charles Woodruff May 14, 2022
  38. Shiela Mae Guardo May 14, 2022
  39. Alex Leiva May 14, 2022
  40. Farknado May 14, 2022
  41. Neil oppa May 14, 2022
  42. Dallas Barringer May 14, 2022
  43. LavaBucketFilms May 14, 2022

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"