Author: admin

ภาคต้นกำเนิดสุดฮาของเรื่อง Rick and Morty (กาวสุดในรุ่น) | Tooney Tunes

เรื่องราวต่อไปนี้คือ EP.ลับ ก่อนจะกลายมาเป็น Rick and Morty ในปัจจุบัน ซึ่งบอกเลยว่า ถึงลายเส้นจะไม่เป็นมิตรกับกราฟิกปัจจุบันเท่าไหร่ แต่ความกาวและความบ้าบอที่เป็นลายเซ็นของเรื่องนี้ยังมาเต็มเหมือนเดิม เมื่อว่าวดันไปติดกับต้นไม้ ถ้าเป็นคนปกติมันก็แค่ปีนขึ้นไปเก็บใช่ไหมครับ แต่คู่นี้มันมีวิธีที่เหนือกว่านั้น แถมยังเป็นวิธีที่โคตร …

Random Posts